Základní umělecká škola oslavila v roce 2016 sedmdesátileté výročí od svého vzniku. Za dobu své existence vychovala tisíce nadějných hudebníků, tanečníků a výtvarníků. O umělecké vzdělání je však v našem regionu stále větší a větší zájem, a škola tak bojuje s nedostatečnou kapacitou.

ZUŠ Dobříš I foto: Martin Menšík + Redakce

V současnosti škola nabízí umělecké vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním pro více než 460 žáků. Pro takto vysoký počet žáků již zásadním způsobem nedostačují prostory, které má škola k dispozici. Uměleckou školu máme všichni spojenou s budovou na Mírovém náměstí, kde probíhá její hlavní výuka. Vzhledem k nedostatku prostor je však výuka realizována i na několika odloučených pracovištích. Probíhá tak například v učebně Gymnázia Karla Čapka v Dobříši nebo v Kulturním domě Dobříš. Tento stav však není vyhovující ani pro žáky, ani pedagogy, kteří musí neustále přecházet a přenášet výukový materiál.

I přes tuto indispozici je mezi dětmi o studium na umělecké škole vzrůstající zájem. Škola však musí vzhledem k nedostatečné kapacitě i nadané žáky odmítat. Situace došla již tak daleko, že vedení školy v současné době zvažuje, zda v příštích letech bude škola schopna vůbec nějaké nové žáky přijmout.

„Základní umělecká škola bývá někdy vnímána jako volnočasová aktivita, ale jedná se o nedílnou součást základního školství. Výuka v ZUŠ rovněž významným způsobem přispívá ke zdravému a aktivnímu trávení volného času mladé generace nejen z Dobříše ale i z okolí. Vyučování probíhá v odpoledních a podvečerních hodinách, a navazuje tak na výuku dětí v základních školách. Rovněž z pohledu prevence kriminality je ZUŠ klíčovým aktérem, který přispívá k prevenci sociálně patologických jevů dětí mládeže. Z tohoto důvodu je třeba věnovat problémům s prostory náležitou pozornost a situaci aktuálně řešit. Nejvíce v tomto může pomoci město Dobříš, které je zřizovatelem školy. Z našeho pohledu je jediným řešením aktivní přístup vedení města Dobříše, který by vyústil ve vytvoření nových prostor pro ZUŠ. Ať už v nějakých stávajících městských prostorách nebo v nově vybudovaných. Velký problém s kapacitou mají v Dobříši rovněž základní školy. V případě vybudování nových prostor pro ZŠ by v odpoledních hodinách mohla tyto prostory využít ZUŠ,“ uvádí za realizační tým projektu MAP ORP Dobříš Markéta Dvořáková a Kateřina Boukalová.

Jak šel čas se ZUŠ Dobříš

Jistě není bez zajímavosti, že umělecká škola nejen měnila v průběhu historie svůj název (od Městského hudebního ústavu přes Lidovou školu umění po Základní uměleckou školu), ale i sídla. Původně byla umístěna v Dobříši v domě čp. 39, následně v ulici 28. října, tedy v dnešní Orlovně a až od roku 1986 získala své místo na Mírovém náměstí. Shodou okolností byla fasáda budovy zrekonstruována, a to při jejím 60. výročí od svého vzniku, tedy v roce 2006.

Zdroj: Sepsáno na základě podnětu MAS Brdy-Vltava.

Facebook Comments