Od dubna by na zimním stadionu mělo být umístěné mobilní dopravní hřiště, které městu Dobříš bezplatně zapůjčilo Ministerstvo dopravy České republiky. Po uplynutí výpůjční doby bude následovat zhodnocení celé akce. Podle toho se vedení města rozhodne, zda bude o vypůjčení hřiště žádat i v příštím roce, nebo zda si pořídí své vlastní, které by bylo možné využívat téměř celoročně. Slavnostní otevření je plánováno na 5. dubna od 8.00 hodin.

Ilustrační foto I zdroj: Mami

Hřiště bude instalováno na ploše zimního stadionu. Skládá se z pryžových panelů o rozměru 1,25 m x 2,00 m a tloušťce 0,5 mm, z těchto panelů lze složit různé dopravní situace, potažmo dráhy, kde se děti budou seznamovat s chováním v silničním provozu. Sociální zázemí pak bude zajištěno formou mobilní buňky.

Proč právě na zimním stadionu? Neomezí jeho provoz počasí?

Umístění dopravního hřiště vyžaduje potřebný prostor pro dostatečnou dopravní situaci – dráhu s určitým počtem dopravních značek. Bohužel tedy není možné umístit hřiště na jiné dostatečně velké místo, například do sportovní haly, která by pak byla uzavřena pro jiné aktivity na celé tři měsíce. Výuka na dopravním hřišti je tedy možná pouze za příznivého počasí a v případě nepříznivého počasí není možné dopravní výuku z bezpečnostních důvodů realizovat,“ uvádí Markéta Čermáková (ANO), jako jedna z hlavních organizátorů akce.

Měsíc duben je plně obsazen, možnost máte do června

Jedná se o akci, která je prozatím určena pro žáky 1. až 3. tříd základních škol. Mobilní hřiště bude na zimním stadionu umístěné až do června 2017. Měsíc duben je již plně obsazen, ale pokud mají zájemci z řad školských zařízení zájem na hřiště s dětmi se vypravit, obraťte se přímo na projektovou manažerku paní Ing. Markétu Samcovou – Odbor místního rozvoje Městského úřadu v Dobříši (telefon: 318 533 310), která zajišťuje sumarizaci zájemců včetně jejich zařazení na určité dny. Pro veřejnost bude hřiště k celodennímu využití 10. června v době 09:00 do 18:00 hodin.

O čem akce je? Co je cílem?

Jedná se o bezpečnostně-vzdělávací akci, v jejímž rámci budou děti zábavnou formou na mobilním dopravním hřišti seznámeny se základními pravidly bezpečného chování na dopravním hřišti, s dopravními značkami a s dodržováním pravidel silničního provozu, jak chodců, tak i cyklistů. V rámci výuky budou děti rozděleny do dvou skupin, které se po určité době vymění (cyklisté – chodci). Výuka je připravena vždy podle cílové skupiny, která se toho dne bude účastnit.Děti se můžou těšit na osm dětských kol a šest koloběžek.

„Jednou z nejohroženějších skupin v silničním provozu jsou děti všech věkových kategorií jak v roli chodců, tak i v roli cyklistů. Již malé děti jsou dnes velmi roztržité, mají k dispozici mobilní telefony, iPody a další přístroje s nejmodernějšími technologiemi. Nesledují dostatečně dění okolo sebe a pak snadno může dojít k ohrožení jejich života v silničním provozu. Proto je velmi důležité výchovně působit právě na takto malé děti, preventivně a s dostatečným předstihem. Naším cílem je poskytnout dětem co největší prostor k seznámení s dopravními značkami a s chováním v silničním provozu jako celku,“ uvádí Markéta Čermáková.

Proč jen pro děti do 3. tříd?

Garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 až 2020 je BESIP. Jednou z jeho podmínek byla výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v našich podmínkách pouze pro 1. až 3. ročníky základních škol a mateřské školy. Byly tedy osloveny mateřské a základní školy v Dobříši, kde se předpokládá největší možnost působení právě na tuto skupinu. Výuka musí být jednotná, vedená vždy pro danou cílovou skupinu s dostatečnými zkušenostmi přednášejícího po stránce odborné i pedagogické. Výuku tak bude zajišťovat strž. Bc. Svoboda z Městské policie Dobříš.

Facebook Comments