Městská policie Dobříš má plné ruce práce. Za uplynulý měsíc museli strážníci řešit 70 přestupků, na pokutách se vybralo téměř 28 tisíc korun. Jste zvědaví, s čím vším se tento měsíc setkali? Přinášíme říjnový výběr od str. Aleny Kovaříkové, zástupce velitele městské policie.

Činnost MP Dobříš 10/2017 I foto: MP Dobříš

Stání šesti vozidel na chodníku (1. 10. 2017)

Stížnost na špatné parkování v části města Na Ligruse. Jednalo se o stání šesti vozidel na chodníku. Přestupky strážníci již vyřešili.

Malá dopravní nehoda, bez zranění, na kruhovém objezdu (2. 10. 2017)

Jednalo se o kolizi osobního vozidla – řidička /1980/ a cyklista /1999/. Dechová zkouška u obou negativní, na místě si věc převzala dopravní policie Příbram. Došlo k poškození motorového vozidla. Nehodu zavinil cyklista.

Dvě odstavená vozidla

V ulici Jiráskova byla zjištěna. Bez technické kontroly a jedno z nich navíc bez povinného ručení. Po upozornění, byla vozidla odstraněna z komunikace.

Zraněný houbař požádal strážníky o pomoc (4. 10. 2017)

Nacházel se v lese na Hradci. Zranění nebylo vážné, byl převezen ke svému vozidlu.

Parkování vozidel ve školním areálu

Městská policie řešila parkování vozidel ve školním areálu, kdy docházelo na stání na zeleni nebo k nepovoleným průjezdům po zeleni a následné jízdě po chodníku. Hrozil zde střet: chodec – vozidlo. Nadále MP kontroluje, zda v areálu parkují jen řidiči, kteří mají příslušné povolení ke vjezdu, /na karty/. Po místním šetření zainteresovaných osob, došlo k nápravě. Kontroly pokračují.

Součinnost s PČR (6. 10. 2017)

U restaurace na Mírovém náměstí a následně u Komerční banky došlo k napadání a hádkám několika osob. Věc je dále v šetření PČR.

Podezření na ničení hrobů v urnovém háji (10. 10. 2017)

Údajně docházelo, jak vzešlo z oznámení, k vandalství, k demolici některých hrobů. Na místě však byla zjištěna pohřební služba. Pracovníci opravovali jeden z hrobů. K ničení hrobů nedošlo.

Opilý muž uprostřed náměstí (10. 10. 2017)

Alkohol „uspal“ místního muže natolik, že usnul na chodníku. Muže hlídka probudila. Ke zranění muže nedošlo. 14. 10. ve 23.00 hodin našli strážníci dalšího opilého na chodníku v ulici B. Němcové. Muž bydlel opodál, jen už domů „nedošel“. Hlídka mu pomohla najít směr.

Krádež (11. 10. 2017)

Krádež v Penny Marketu na Mírovém náměstí. Pachatelka krádeže, /1997/, z Příbrami byla zadržena. Odcizila v prodejně plastovou prázdnou přepravku, kdy vyndala plné lahve a poté si nechala na přepravku vystavit lístek, s kterým odešla na pokladnu k vyplacení finanční hotovosti ve výši 100 Kč. Jelikož byla u ženy zjištěna recidiva /opakovaná krádež/, převzali si ji policisté ČR.

Podezření z trestného činu pytláctví (12. 10. 2017)

V prostoru Huťského rybníka docházelo ke krádeži ryb skupinou osob, kdy výlov rybníka nebyl ještě oficiálně ukončen. Osoby byly strážníky MP vyzvány, aby zanechaly protiprávního jednání a dostavily se ke břehu ke zjištění totožnosti. Zjištěno bylo 5 mužů. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Dobříš, která si věc převzala. Věc je v šetření.

Krádež zapomenutého notebooku (13. 10. 2017)

Muž odjížděl autobusem z Dobříše na Nový Knín a zapomněl PC u sochy Sv. Šebestiána. Když se pro něho později vrátil, již tam nebyl. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezření z TČ krádeže nalezené věci, v hodnotě 5500 Kč bylo muži sděleno, celou věc oznámit na PČR. K tomu však již nedošlo. Notebook našel poctivý nálezce a došlo již k předání ztracené věci.

Pálení listí (17. 10. 2017)

Stalo se na Příkopech. Hustý dým vadil sousedům, mokré listí nehořelo, ale doutnalo. Ze strany MP došlo k upozornění, k ukončení pálení, což bylo ihned respektováno. Dle § 16 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Na obecně závaznou vyhlášku se lze odvolat podle § 16 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší. O této problematice se píše i v Občanském zákoníku, č. zákona 89/2012 Sb., kdy v jeho § č. 1013 se píše: …. Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

Bezdomovec u kotelny (18. 10. 2017)

Nepřizpůsobivý občan zde vytahoval ošacení z kontejneru na oděvy. Z místa byl vykázán.

Zpil se do němoty 23. 10. 2017

Stalo se ve 13 hodin. Nepřizpůsobivý občan se zpil do „němoty“. Byl nalezen ve stavu deliria v ulici Čs. Armády na chodníku, v ohrožení života. Odvezla ho rychlá záchranná služba do ON v Příbrami.

Údajně došlo k přepadení ženy /1952/ (19. 10. 2017)

Mělo se stát na autobusové zastávce u kostelíčka, kdy žena uvedla, že se k ní přiblížila neznámá osoba, která do ní strčila a odcizila ji nákupní tašku, ve které měl být údajně občanský průkaz a karta do bankomatu. Žena byla převezena na PČR. Nedošlo ke zranění. Věc šetří kriminální policie Příbram.

Krádež „hasičáku“ (20. 10. 2017)

V domě č.p. 1240 ve Fričově ulici odcizili dva mladíci hasicí přístroj. Krádež oznámil na MP svědek. Strážníci provedli okamžitou pátrací akci po okolí. Mladíci s „lupem“ byli dostižení na Komenského náměstí. Ke krádeži se přiznali, no, „ono jim také nic jiného nezbývalo“.

Rušení nočního klidu bylo nahlášeno z části Brodce. (21. 10. 2017)

Jednalo se o hlasité projevy, slavila se svatba. Došlo k nápravě, po upozornění.

Ubytovna Větrník (22. 10. 2017)

Strážníci pomáhali ženě, která se nemohla dostat z bytu. Měla rozbitý zámek.

Zjištěn značný nepořádek okolo kontejnerů na Větrníku u domu s bleskem (22. 10. 2017)

Opět odkládání objemného odpadu. Nepořádek byl také u kontejnerů u hřbitova a v Prokopově zahradě. Závady byly nahlášeny.

Nedovolené stání na chodníku u závodu Bobcat (24. 10. 2017)

Strážníci přiložili TPZOV /botičku/ přestupek byl vyřešen pokutou na příkaz.

Proběhlo pátrání po nezletilém chlapci (24. 10. 2017)

Dvanáctiletý chlapec se nevrátil domů ze školy. Strážníci ho nalezli po hodině u „kina“. Chlapec byl poté převezen na PČR, kde si celou záležitost policisté převzali.

Obyvatele z ulice Nám. Svobody (25. 10. 2017)

Obyvatele vyděsila tekoucí voda z kanálu, tekla po celé ulici. Strážníci poskytli informaci oznamovateli. Pracovníci z VHS čistili vodu.

Rozbitá skleněná výplň na dveřích veřejných WC (25. 10. 2017)

Škoda na majetku města. Bohužel vandal nebyl dopaden.

Řidič nahlásil odcizení svého vozidla z parkoviště u Kiku (26. 10. 2017)

Jaké bylo překvapení, když oznamovatel volal strážníkům o 3 minuty později, že vozidlo našel. Nevěděl, totiž, kam si ho zaparkoval.

Nepřizpůsobivá osoba u nádraží ČD (29. 10. 2017)

Došlo k vykázání z čekárny na žádost dispečera z vlakového nádraží. Jednalo se o výtržnost, kdy osoba nemínila opustit prostor čekárny.

Nálezy

Chybí někomu: klíče, velká taška s ošacením a nádobím, rybářské náčiní. Věci jsou uloženy na služebně MP. S sebou doklad totožnosti. Pokud někdo postrádá klíče od vozidla, s sebou si přineste navíc i technický průkaz.

Facebook Comments