Městská policie Dobříš má plné ruce práce. Za uplynulý měsíc museli strážníci řešit 130 přestupků, na pokutách se vybralo lehce přes 35 tisíc korun. Jste zvědaví, s čím vším se tento měsíc setkali? Přinášíme červnový výběr od str. Aleny Kovaříkové, zástupce velitele městské policie.

Přehled činnosti Městské policie Dobříš I foto: archiv MP Dobříš + rflktr

Znečištěná komunikace. (1. 6.)

Proběhla stížnost několika obyvatel z Větrníku. Byla zjištěna znečištěná komunikace silnou vrstvou malty. Stalo se konkrétně v ulici Rukavičkářská – Jasmínová. Věc se vyřešila bleskově. K jednomu z domů se zavážel beton a z vozu vytekla část. Byl zjištěn řidič, který zajistil úklid.

U zámku pobíhal volně (2. 6.)

Jednalo se o psa, křížence jezevčíka. Pes byl umístěn do psího útulku v Dobříši. Okolo 17 hod. se po něm již sháněla majitelka z Dobříše. Pes byl vydán po nezbytných úkonech, jako jsou poplatky za odchyt a bloková pokuta.

Rušení nočního klidu (2. 6.)

Rušení nočního klidu vycházelo z restaurace na Větrníku. Strážníci majitele baru upozornili na pokročilou noční dobu. Museli zavřít okna a ztlumit hudební produkci. Hlasité výkřiky hostů a naplno puštěná hudba rozzlobila několik občanů v okolí natolik, že přivolali strážníky. 5. 6. se mělo jednat o rušení nočního klidu ze zahrádky na náměstí. Kontrolou strážníků byla zjištěna skupinka mladých lidí, kteří si jen povídali, přesto byli mladí lidé strážníky upozornění, že právě proběhla stížnost, lidem vadilo i to povídání, které se v noci rozléhalo.

Zákaz stání u zámku (3. 6.)

Kontrolou parkování u zámku na náměstí Svobody bylo zjištěno 8 dopravních přestupků. Řidiči nerespektují dopravní značku zákaz stání. Přestupky byly vyřešeny blokovými pokutami. 9. 6. opět stížnosti na zákazy u zámku. Strážníci opět řešili zákazy stání blokovými pokutami.

Dále dne 17. 6. byla provedena kontrola dopravní situace u zámku. Řidiči vůbec nerespektovali dopravní značení zákaz stání, dále parkovali na zelených plochách a přijížděli na parkoviště do protisměru. Bylo vystaveno 20 ks výzev – pro nepřítomné řidiče. Prozatím bylo uloženo 13 pokut. V hodnotě 3000 Kč. Kdo se nedostaví svůj přestupek projednat, na MP do 8 dnů, bude řešen před správním orgánem.

V noci. Strážníci vysledovali (4. 6.)

V ulicích: Lidická, Na Nábřeží, Příkopy, 28 října, bylo zjištěno nefunkční veřejné osvětlení. Závada byla ráno nahlášena a odstraněna.

Skatepark (5. 6.)

Byla provedena kontrola. Zjištěn manželský pár. Manželé kouřili, ačkoli je to zde zakázáno. Věc byla vyřešena důraznou domluvou.

Zjištěna černá skládka (8. 6.)

V Brodcích. U „zvonů“ dosud neznámý pachatel odložil objemný odpad. Stará zpuchřelá dřeva a suť. Případ MP šetří.

Kachní rodinka se rozhodla přejít „D4“ u Kytína (8. 6.)

Oznámení obdrželi strážníci v Dobříši. Toto jsme předali PČR. Strážníci mají své pravomoci pouze v katastru města Dobříše.

Ošklivý pád a zranění na světelné křižovatce (9. 6.)

V ulici Mládeže upadla paní narozená v roce 1934 z Dobříše.  Krvácela z nosu a pádem si způsobila naražení ramene. Strážníci starou paní ihned odvezli na polikliniku, kde se o ní prioritně postaral lékař.

Strážníci zajišťovali dopravu u kostelíčka v Pražské ulici (9. 6.)

Pohřební průvod.

Stání v křižovatce a kolmo přes silnici (11. 6.)

Stalo se na Chotobuši, na příjezdové silnici u „cvičáku“. Zde bylo vozidlo postaveno v nestandartní poloze. Jednalo se o W Polo v zelené barvě. Po chvíli byl zjištěn majitel. Sdělil, že vozidlo má nepojízdné – vybitá baterie. Řidič byl však strážníky upozorněn, aby vozidlo odstranil z komunikace, pro uvedené přestupky a dále / vozidlo tvořilo překážku/. Majitel poté vůz odtlačil, takovým způsobem aby nedošlo k dopravní nehodě.

Došlo k malé dopravní nehodě (11. 6.)

Stalo se na náměstí Svobody. Dvě osobní vozidla. „Odnesly“ to blatníky. Viník na místě. K nehodě se přiznal. Nepozornost při couvání.

Odstavené vozidlo na soukromém pozemku (11. 6.)

Majitel pozemku na „Prachandě“ žádal strážníky o pomoc. Na jeho „území“ se nacházelo vozidlo, již delší dobu odstavené. Dle RZ byl zjištěn majitel vozidla, z Příbrami. V součinnosti s MP Příbram se strážníci domluvili s řidičem o okamžité nápravě.

Porucha vodovodního potrubí (11. 6.)

Stalo se v ulici Na Lukách. Byla přivolána pohotovost VHS. Porucha byla odstraněna.

Proběhla stížnost (11. 6.)

V ulici Jeřábová docházelo k rušení klidu, jednalo se o řezání dříví ruční motorovou pilou. Další stížnost se týkala sekání trávy. Občané byli upozorněni na OZV města, kde se pojednává o: Používání hlučných strojů a co se tím rozumí a veškeré práce spojené s: užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk, např. sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy, apod.

V čl. 8 se píše: Regulace používání hlučných strojů. Hlučné stroje není možno používat ve všedních dnech a ve dnech pracovního volna od 0.00 do 7.00 hod. a od 20.00 do 24.00 hod. a ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků v době od 0.00 do 8.00 hod. a od 11.00 do 24.00 hod. to znamená:

  • Všední dny, pondělí pátek a v den pracovního volna / sobota lze hlučné stroje používat jen v časech: od 7 do 20 hod.
  • Ve dnech pracovního klidu /neděle/ a svátky: od 8 do 11 hod.

Žádost několika obyvatel z ulice Boženy Němcové (12. 6.)

Betonové zábrany u přechodu pro chodce, které se nacházejí v blízkosti dětského hřiště nějaký „silák“ odsunul k chodníku. Přechod, tím pádem nebyl chráněn.  Do ulice Jáchymovské najížděla vozidla po přechodu pro chodce na přilehlý chodník a ohrožovala chodce. MP zajistila uvedení zábran do původního stavu.

Strážníci obdrželi žádost (14. 6.)

Z ulice Pl. B. Petroviče. Jedná se o stání vozidel v zóně A, bez příslušné parkovací karty, nebo bez parkovacího kotouče. Je třeba připomenout, že v této zóně je možno parkovat jen za zmíněných podmínek:

Úprava režimu parkování v parkovacích zónách A a C a na vyhrazeném parkovišti Čs. armády.

Na základě Nařízení města Dobříše č. 1/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Dobříše, se již s platností od 1.4.2017 upravilo parkování vozidel bez platné parkovací karty v parkovacích zónách A  a C a na vyhrazeném parkovišti Čs. armády („Na Tarásku“). Možnost parkování vozidel bez parkovací karty ve dnech PO – PÁ v době od 8:00 do 17:00 hodin se zrušilo.  Vozidla bez parkovací karty zde mají nově možnost parkovat pouze na dobu časově omezenou, a to max. 2 hodiny. Řidiči musí při začátku stání umístit viditelně ve vozidle parkovací kotouč a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Toto časově omezené parkování je možno využít kterýkoliv den v týdnu po celých  24 hodin. Parkování vozidel označených platnou parkovací kartou zůstává beze změn. To znamená, že lze parkovat buď na kartu do zóny, nebo na parkovací kotouč, ale max. jen na 2 hodiny.

Parkovací kotouč

Z toho důvodu doporučujeme mít ve vozidle parkovací kotouč (parkovací hodiny). Jedná se o plastovou nebo papírovou pomůcku, kterou lze pořídit již za dvacet až třicet korun. Jednoduše se na ní vyznačí doba příjezdu. Provizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem (například: “Příjezd 10:30 hod.”). Kdo nebude respektovat dopravní značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se přestupku. Tyto přestupky řeší strážníci blokovými pokutami nejčastěji.

Stížnost (16. 6.)

Na parkování bez parkovacího kotouče a nebo bez parkovací karty. Konkrétně se jednalo o místo u Kopáčkova domu, před jeho vjezdem, z ulice Pl. B. Petroviče. Zde se jedná o parkovací zónu A, kde musí mít řidiči za sklem buď parkovací kartu do příslušné zóny, nebo parkovací kotouč, ten, na stání pouze 2 hodin. Špatně parkující majitelé vozidel byli zjištěni. Bohužel přizpůsobit se však Nařízení města Dobříše nehodlali a chovali se na místě před hlídkou velmi arogantně. Strážníci řidiče důrazně upozornili, že pokud příště nebude vše, jak má být, budou řešeni blokovou pokutou. Zde bych chtěla sdělit, že strážníci „nebuzerují ani neprudí“, jen dělají svou práci. Jak jim bylo na místě vytýkáno…. Zákony jsou od toho, abychom se podle nich řídili.

Stížnost na parkování vozidel na „trávě“ (14. 6.)

Jednalo se o oblast Větrník, kdy stěžovatel uvedl, že se parkuje před místní „hospodou“, na zelené ploše. Jednalo se o zásobování.   Strážníkům byla poskytnuta i fotodokumentace. Přestupek byl vyřešen.

Vandal (15. 6.)

Vandalství je asi “trend současné doby…. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč, někdo stále ničí něčí majetek. Stalo se opět na Větrníku, kdy prozatím neznámý vandal poničil lavičky. Odlámal jednotlivé laťky. Přestože se hřiště každý den uzavírá, v letním období déle, vandal, nejspíše přelezl plot a své dílo dokonal za tmy.

Opilý cyklista (15. 6.)

V oblasti Jezírek ležel a spal v příkopu cyklista. Kolo leželo vedle něho. Byla přivolána rychlá záchranná služba, byla obava, že může mít muž vnitřní zranění. Na místo se dostavili i policisté. Cyklista nebyl zraněn, jak sdělil zasahující lékař. Byl opilý. Cyklistovi byla zakázána další jízda a kolo bylo uloženo na MP Dobříš s tím, až cyklista vystřízliví, pro kolo si přijde… trvalo to dva dny.

Černá skládka se řešila na Větrníku (16. 6.)

Opět u domu s bleskem. Ke kontejnerům,byl odložil objemný odpad, strážníci vysledují, zda tento přestupek bude zachycen kamerovým systémem. Prozatím se vyhodnocují záznamy. Pokud bude zjištěn viník, přestupek se bude řešit před správním orgánem.

Stížnost na cyklisty (19. 6.)

Tentokrát se jednalo o ulici Boženy Němcové. Cyklisté jezdí v protisměru v jednosměrce a navíc velká část cyklistů jezdí po chodníku. Upozorňujeme, na dodržování pravidel v silničním provozu. Strážník MP může uložit i cyklistovi, který páchá přestupky, na místě pokutu až do výše 2000.Kč.

„Pežot“ blokoval výjezd ze 4 garáží (20. 6.)

Strážníci řešili u „Bedřicha“ ulice Žižkova – nedovolené stání před garážemi.  Majitelka vozu zaparkovala svého „Pežota“ nestandartním způsobem. Majitelé ze 4 garáží nemohli bezpečně vyjet, či zajet. Zaparkovala zkrátka uprostřed.  Přestupek byl složitě řešen, ale nakonec vyřešen.

Krádež zboží v Penny marketu na náměstí (21. 6.)

Na místě záchytu byla přítomna žena roč. naroz. 1986 se 4 malými dětmi!!!! Poslední dítě ještě v kočárku… Žena přijela až z Náchoda, údajně za kamarádkou. Odcizila zde v Dobříši zboží v hodnotě 300 Kč. Jednalo se o potraviny. U ženy byla však zjištěna recidiva – opakovaná krádež, opakovaně kradla, jedná se o protiprávní jednání. Nemohla jí být proto uložena bloková pokuta na místě, věc byla předána do  správního řízení.

Nálezy! Komu chybí?

  • Svazek několika klíčů na černé šňůrce. Nalezeny u Městského úřadu.
  • 7.6. Nález klíčů od vozidla … Na Mírovém náměstí, na parapetu okna trafiky „U Davida“.
  • 21.6. byla nalezena dětská kšiltovka uvnitř MěÚ, v růžovém provedení, dále dětskou, červenou peněženku nechalo nějaké dítko na stadionu při akci “policiáda“.
  • 26.6. se nalezl telefon v bílém provedení,  na lavičce u autobusové zastávky na Prahu, Mírové náměstí.
  • Další: svazek klíčů ležel na Mírovém náměstí na zastávce BUS, přívěšek – rolnička…

Součinnost MP Dobříš a záchranné služby

Tento měsíc byla MP Dobříš několikrát požádána o pomoc z rychlé záchranné služby, jednalo se většinou o pomoc s odnosy pacientů do sanitních vozů.

Facebook Comments