Městská policie Dobříš má plné ruce práce. Za uplynulý měsíc museli strážníci řešit 60 přestupků, na pokutách se vybralo lehce přes 17 tisíc korun. Jste zvědaví, s čím vším se tento měsíc setkali? Přinášíme dubnový výběr od str. Aleny Kovaříkové, zástupce velitele městské policie.

Přehled činnosti MP Dobříš za měsíc duben I foto: archiv MP Dobříš + rflktr

Volně pobíhající pes (2. 4.)

Volně pobíhající pes byl strážníky odchycen u restaurace Na Růžku. Jednalo se o černého labradora. Věc byla uzavřena s majitelem psa blokovou pokutou.

Nález pánského kola – staršího typu (4. 4.)

Uloženo na Městské policii. Co se týká nálezů v globálu, ať jsou to ztracené klíče, nebo ztracené různé věci, je možno se na naše strážníky obrátit, možná právě objevíte Vaši ztracenou věc. Tento měsíc: Dne 27. 4. v 18. 20 hodin: V ulici Hornické byl nalezen svazek klíčů u domu č. p. 1009. Dále dne 22. 4.: Komu chybí dámská černá bunda do pasu? Nálezce ji zanechal na venkovní klice u budovy Městské policie. V bundě byl pouze svazek klíčů.

Onanista a pytlák v parku

Městská policie nadále monitoruje Anglický park, nejen ohledně nahlášené osoby, která se měla dopustit Výtržnosti na veřejnosti – masturbování, jak jsme již informovali občany na webových stránkách města Dobříše, jednalo se o muže okolo 30 let. Ale i ohledně nahlášeného pravděpodobného Přečinu pytláctví, kdy údajně, prozatím neznámá osoba měla lovit s podběrákem ryby z rybníku v parku.

„Hádka“ v ulici U Slávie (7. 4.)

Oznámeno občanem. Na místě strážníci zjistili muže a ženu, hádali se o dítě. Muž musel z místa odejít neměl v místě trvalý pobyt.

Oznámeno, že na rybníku Papež je nebezpečná látka (9. 4.)

Na místě již byli hasiči, po prozkoumání místa bylo zjištěno, že se jednalo o pyl.

Ukradl pivo a vodku (11. 4.)

Krádež v Lidlu. Ochranka zadržela muže r. 1969 z Dobříše. Odcizil pivo a vodku v hodnotě 160 Kč. Věc byla vyřešena na místě blokovou pokutou.

Přestupek proti veřejnému pořádku § 50 odst. 1 písm. a/ byl nyní nově ověřen v registru přestupků a následně do něho i zapsán a uložen. Velkou změnou je zavedení REJSTŘÍKU PŘESTUPKŮ, ve kterém se evidují pravomocná rozhodnutí (tj. i uložení blokových pokut), o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství a myslivosti, na úseku obrany České republiky, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku….Z důvodů prověřování případné recidivy je povinností správních orgánů opatřit si opis z evidence (rejstříku) přestupků, dle kterého je zjištěno, zda již byl pachatel postižen za spáchání přestupku a jakým správním orgánem, tj. např. v Praze, Brně atd. V takovém případě za recidivu musí být postižen vyšší pokutou. Tuto ověřovací povinnost plní Policie ČR a obecní policie před vyřízením věci v blokovém řízení na místě spáchání přestupku.

Asistence záchranné službě na ubytovně Sluníčko (13. 4.)

Jednalo se o muže z Dobříše, který měl spory s paní správcovou. Strážníci na místě zjistili, že je pod vlivem alkoholických nápojů. Nadýchal 3, 2 promile.

Vandalské chování (13. 4.)

Zjištěn převrácený kontejner na plast u „14patráku“, převrácené odpadkové koše, převrácené betonové sloupky u Penny a převrácené zábrany do Kopáčkova dvora. Dále povalená dopravní značka stezka pro chodce u rybníka Papež, utržená tabulka naučné stezky na Kopečku. Vandal opět předvedl „svou sílu“…

Jako vandalismus se označuje toto svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či podobných věcí, které nepřinášejí pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá vůbec žádný motiv – většinou tak dělá jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se, nebo se předvádět před ostatními. Často k tomuto demolování dochází pod vlivem alkoholu nebo drog a hlavně v noci, kdy je „větší šance“, že nebude při tomto jednání přistižen!!

Opilec se dožadoval znovu nalít alkoholický nápoj… Obsluha z baru na náměstí s ním měla problémy (14. 4.)

Obsluha žádala vykázání osoby z baru, právě zavírali. Host byl z prostor provozovny vyveden. Začal však klít a stěžovat si na diskriminaci, že není obsloužen. Nakonec to, „odnesli“ všichni policisté a strážníci. Muž si „zanadával“ a poté v klidu odešel. K tomuto je nutno podotknout: v § 12 tabákového zákona č. 379/2005 Sb., (1) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje: c) osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou.

Stížnost na pálení ohňů

Na zápach si stěžovali občané v části města Na Ligruse většinou o víkendech. A co vlastně praví zákon? V § 23 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 v odst. 1 : Přestupky:  fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a/ v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami…

Řidič řídil „pod vlivem“ alkoholu (15. 4.)

Způsobil dopravní nehodu. Stalo se v ulici Polní, kde podnapilý řidič vjel do přilehlého plotu. Strážníci asistovali policistům ČR. Opilci bylo naměřeno 1,3 promile alkoholu v dechu. Poté, ve 4 hodiny ráno řešili strážníci hádku v baru u Lidlu, v součinnosti s policisty ČR, do zklidnění situace.

Došlo k rvačce v baru na náměstí (19. 4.)

Operační důstojník PČR žádal o součinnost našich strážníků. Na místě byl zjištěn výtržník. Byl vyveden z prostor provozovny a hlídka policistů ČR ho převezla na obvodní oddělení k prokázání totožnosti. Dále již ve věci PČR, s tím, že byly ze strany MP poskytnuty policii kamerové záznamy.

Kontrola parčíku a injekční stříkačky (23. 4.)

Kontrolou Husova parčíku strážníci nalezli dvě injekční stříkačky po drogově závislých osobách.

“LEXUS“ bránil výjezdu z domu (23. 4.)

Strážníci řešili blokovou pokutou zaparkované vozidlo před vjezdem – výjezdem k nemovitosti. Přestupkyně se dostavila k projednání přestupku, nedělala si vůbec žádné „vrásky“ s tím, že utvořila svým vozem překážku v silničním provozu. Dne 28. 4. strážníci řešili opět vozidlo ve vjezdu, v ulici Pražská. Přestupková jednání jsou řešena na místě blokovými pokutami.

V hlavní roli tentokrát ne „agresivní kocour“, ale kočka…. (23. 4.)

Stížnost podala paní – důchodkyně (80 let) – z ulice Čs. A. na, a to na neskutečný hluk z vedlejšího bytu. Nemohla s manželem odpočívat. Jednalo se o hudební produkci. Jaké poté bylo zjištění strážníků, když vyšlo najevo, že v tom má „drápky“ kočka. Majitel bytové jednotky však nebyl doma. Pobíháním po bytě se kočce podařilo zmáčknout knoflík přijímače. Naštěstí, se majitel právě vrátil domů a vše se rychle a v poklidu vyřešilo…

Pětiletý chlapec, bez rodičů si „udělal výlet“ (23. 4.)

Sourozenci chlapečka neuhlídali a ten se rozhodl sám na odstrkovadle ujet trasu: Lidl – Penny Market na Mírovém náměstí. Tam ho však zastihla ochranka. Přivolala strážníky. Bohužel chlapec vůbec nekomunikoval. Proto byla na místo přivolána sociální pracovnice a policie ČR. Poté hlídka zaznamenala, že u Lidlu hledá své dítě otec… Ten sdělil soc. pracovnici, že dítě svěřil ke hlídání svým starším dětem. Ti však přišly domů, ale bez hošíka… naštěstí se nic nestalo.

Muž si aplikoval drogu (24. 4.)

Stalo se na Dukelském náměstí, kdy občané přivolali strážníky. Jelikož muž byl zmatený a mluvil nesmyslně, měli lidé obavy z nepředvídatelného chování. Strážníci zjistili muže r. 1983. Drogově závislou osobu. Muž byl převezen rychlou záchrannou službou na urgentní příjem do nemocnice v Příbrami, jelikož měnil vnímání reality a času a dostavily se halucinace, tak doprovod zdravotníkům poskytl strážník MP až do Příbrami. Byla oprávněná obava z možného napadnutí záchranářů.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková zástupce velitele MP Dobříš

Facebook Comments