Městská policie Dobříš má plné ruce práce. Za uplynulý měsíc museli strážníci řešit 107 přestupků, na pokutách se vybralo téměř 21 tisíc korun. Jste zvědaví, s čím vším se tento měsíc setkali? Přinášíme srpnový výběr od str. Aleny Kovaříkové, zástupce velitele městské policie.

Přehled činnosti MP Dobříš v srpnu I foto: MP Dobříš + rflktr

Bezdomovec (1. srpna)

V Husově parčíku zkolaboval muž. Jednalo se o místního nepřizpůsobivého občana. Často se opíjí a odmítá veškerou pomoc. V době jeho náhlé příhody se muž nacházel ve velmi špatném zdravotním stavu, měl poraněné chodidlo – otevřenou hnisající ránu. Přivolaný lékař nařídil odvoz do nemocnice. Bohužel muž i po ošetření v nemocnici a při jeho návratu do Dobříše odmítal nabízenou pomoc. Právě nabízené levné ubytování kategoricky také odmítl.

Přestupky /obecně/: bezdomovců řeší strážníci častěji v letním období. Bezdomovci požívají alkohol na veřejných místech, přestože to zakazují městské vyhlášky, nebo znečišťují veřejná prostranství. Ruší noční klid apod. Velký problém je s uložením pokut nebo jiných sankcí, tito lidé nedisponují finančními prostředky. Vymahatelnost je těžká. Městská policie však musí reagovat vždy na každé oznámení. Některým občanům především vadí, že tito lidé bez přístřeší je i obtěžují nebo žebrají o peníze. Tak jako tomu bylo i dne 23. 8. v 9 hod. ráno, kdy jsme museli vykázat dva bezdomovce ze soukromých prostor učiliště SOU Hluboš. Jednalo se o slovenské občany.

Krádež v Lidlu (1. srpna)

Ochranka zadržela muže r. 1969 z Dobříše. Odcizil piva, vodku a párky v hodnotě 218 Kč.

Rušení nočního klidu (1. srpna)

Na hřišti Antivandal bylo „veselo“. Mládež zde měla „dýchánek“ – hudební produkci. Strážníci činnost ukončili.

Strážníci řešili stížnost (2. srpna)

Stalo se v ulici Pražská. Sousedský spor dvou žen. Jednalo se o mlácení kladivem do zdi, kdy poté došlo k vyprovokování a následné hádce. Po našem zákroku se situace zklidnila.

Dětské hřiště – pastorační centrum (3. srpna)

Strážníci obdrželi oznámení. V centru hřiště se schází mládež a ničí zde majetek. Na přilehlém stole pod altánem byl dokonce objeven nacistický symbol. Strážníci v místech zvýšili kontroly. O „symbolu“ byla informována PČR.

Nálezy (8. srpna)

Na Plovárně u Papeže byly nalezeny dámské hodinky, dále i klíče na modré šňůrce na Mírovém náměstí. Dne 7. 8. byl nalezen kufr s bouracím kladivem na Alejce u sochy Sv. Šebestiána. Dne 12. 8. byly nalezeny na dámském veřejném WC záclony v pytli. Prosíme tímto majitele věcí, dostavte se s občanským průkazem na MP s tím, že budeme požadovat popis a názvy věci, zvláštní znamení apod. MP eviduje plno nálezů i z dřívější doby. Je možné, že ztracenou věc máte právě u nás. Služebna MP se nachází na Mírovém náměstí č. p. 230, v přízemí budovy, dříve v prostorách byla lékárna.

Rušení nočního klidu (5. srpna)

Rušení nočního klidu nenechalo spát okolí. V ulici Dělnická probíhala domácí oslava narozenin. Po naší domluvě byla oslava ukončena.

Probíhala pátrací akce s Policií ČR (7. srpna)

Pátralo se po dvou osobách, které se ztratily v lese. Údajně se měly nacházet u Obory. Strážníci MP osoby spatřili 1 km před hájovnou Knížecí studánky. Jednalo se o dva muže, které strážníci předali policistům. Ti je odvezli do obce Voznice, kde mají trvalý pobyt.

Havárie (7. srpna)

Bylo oznámeno, že teče voda v rozestavěném objektu na Větrníku, v tzv. „hoteláku“ v ulici U Pivovaru. Strážníci na místě zjistili únik vody z hlavního uzávěru. Celý spodek budovy již byl pod vodou. Na místo byla přivolána pohotovost VHS. O „nehodě“ byl také informován správce budovy, který sdělil, že místo zajistí.

Řešilo se občanské soužití (10. srpna)

Na ubytovně Sluníčko došlo k potyčce. V hlavní roli byl opět alkohol. Podnapilý nájemník se choval agresivně k ostatním na ubytovně. A poté i k přivolaným strážníkům a policistům ČR. Při zásahu na místě došlo k agresivitě a k aktivnímu odporu, kdy bylo použito donucovacích prostředků. Muži byla nasazena pouta a byl odvezen na služebnu policie ČR k dalšímu opatření.

Poškození osobního vozidla v ulici Jáchymovská (10. srpna)

Operační důstojník PČR požádal hlídku MP o součinnost ve zmíněné ulici, kde došlo k poškození vozidla rozbitím předního a zadního skla, dále ke krádeži věcí, které se měly nacházet ve vozidle. Svědek události na místě uvedl, že pouze slyšel velkou ránu a viděl utíkat osobu od vozidla. Celou událost řeší PČR ve své kompetenci.

Rušení nočního klidu (10. srpna)

Řešilo se po oznámení občanem, také v ulici Krátká. Jednalo se o velmi hlasitou hudební produkci. Postačila domluva na místě. Došlo ihned k nápravě. Místo bylo nadále však monitorováno, v ulici již byl poté klid. Poté „vyřvával“ po půlnoci v ulici Part. Svobody muž r. 1989 byl hlídkou upozorněn, aby omezil hlučné projevy.

Sousedské spory (11. srpna)

Strážníci řešili v oblasti Lipek sousedské spory, ohledně řezání větví u plotu. Údajně mělo již dojít k ořezání stromu. Na místě strážníci věc vyřešili, bylo promluveno s oznamovatelem. Co se týká právní úpravy ořezu větví, kdy lidem vadí, že sousedův strom zasahuje na jejich pozemek, větve například zastiňují dům a z větví stromu, padá nadměrně listí… apod.

Se dozvíme v: Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v § 1016

(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.

(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.

(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení. Když výše sepsané shrnu do „lidské“ řeči: „Pokud někomu bude vadit sousedův strom, tak se stačí domluvit se sousedem. Rozumná domluva.  Když domluva nepomůže, tak doporučuji sepsat dopis do vlastních rukou, mít doklad, že byl soused upozorněn písemně. Když soused nebude reagovat ani po tomto upozornění, lze větev uříznout a řádně si tento úkon zadokumentovat: fota, video… ale ořez provést, jak je psáno výše, šetrným způsobem….

Strážníci se zaměřili, na přestupky v ulici Lesní (12. srpna)

Jak vzešlo ze stížnosti, v ulici údajně stojí zaparkovaná vozidla na chodníku a jejich řidiči zde překračují povolenou rychlost. Po upozornění obyvatel bydlících v ulici, na /převážně jejich přestupky/, byla vozidla přeparkována a při dalších kontrolách ze strany strážníků již nebyl prozatím žádný přestupek zaznamenán. Kontroly probíhají každý den.

Anonymní oznámení (12. srpna)

Strážníci obdrželi upozornění, že údajně na hřišti u kina požívaly děti alkoholické nápoje. Hlídka na místě zjistila děti okolo 15 let, v podnapilém stavu se nenacházelo ani jedno z nich. Přesto byly děti strážníky upozorněny, aby se zdržely hlučných projevů. Parta mladistvých se poté z hřiště odebrala pryč.

Žena po epileptickém záchvatu (13. srpna)

Proběhla součinnost s PČR Dobříš. Stalo se v ulici Hostomická. Žena odmítla lékařskou pomoc a chtěla řídit motorové vozidlo. Na místě byla již přítomna posádka rychlé záchranné služby. Jednalo se o ženu r. naroz. 1972. Nadále trvala na tom, že lékařské ošetření nepotřebuje. Odmítala odvoz do ON v Příbrami, kdy tak nařídil lékař. Pod vlivem alkoholických nápojů se žena nenacházela. Věc řešili dále policisté ČR.

Byla opět provedena kontrola parkování u zámku (13. srpna)

Řidiči nadále nerespektují dopravní značení zákaz stání a zákaz vjezdu všech vozidel, nedovolené stání na chodníku, kde to není dovoleno a na zeleni. Bylo uloženo 10 výzev pro nepřítomné řidiče. Přestupky byly řešeny příkazy na místě.

Parkování bez karty (18. srpna)

Opakované stání vozidla u domu v ul. Pražská bez příslušné parkovací karty. Oznámení se stížností. Vozidlo bylo v ulici zaparkované bez karty již několikrát. Strážníci na vozidlo vypsali výzvy pro nepřítomného řidiče. Ten však nereagoval a nedostavil se na služebnu MP k projednání ve věci. Bylo přistoupeno k přiložení TPZOV, tzv. „botičky“. Reakce byla okamžitá. Z naší strany také byla uložena pokuta příkazem na místě.

Nezajištěné vozidlo a stání v lesních prostorách (18. srpna)

Stalo se na Větrníku v lese, kdy majitel vozu nechal vůz otevřený a nezajištěný proti krádeži. Dle lustrace vozidla bylo dále zjištěno, komu „žlutá felda“ patří. Ve věci se provedly příslušné kroky, kdy poté vozidlo bylo ihned odstraněno. Víte o tom, že nezabezpečené vozidlo proti krádeži je přestupkem? § 26 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

(2) Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití 2) musí je řidič užít.

Došlo k rušení nočního klidu (19. srpna)

Strážníci řešili skupinku lidí u spořitelny, domluvou. Jednalo se o hlučné projevy. Lidé se poté rozešli. 20. 8. ve 22.07 hodin byla evidována stížnost na hluk z Kopáčkova dvora.

Stížnost (22. srpna)

V ulici Družstevní se povalovali, dva opilí bezdomovci. Byli z místa vykázáni.

Odchyt laně (22. srpna)

Laň zmateně pobíhala na parkovišti u Penny marketu na Větrníku, poté přeběhla do ulice Hálkova. Strážníci společně s dobrovolnými hasiči a panem lesníkem laň pomocí sítě odchytli a odvezli do lesa u sanatoria.

Hořela tráva u židovského hřbitova (24. srpna)

V noci z 24. 8. 2017 na 25. 8. 2017 ve 2 hodiny strážníci zjistili při pochůzce v oblasti Větrník, že hoří tráva z boku židovského hřbitova. Hasiče jsme nevolali, strážníci trávu uhasili svépomocí. Ve služebním vozidle mají vždy při ruce větší kanystr s vodou, připravený spíše pro případy, že ve městě vandalové zapalují odpadkové koše a strážníci mohou ihned reagovat, čímž zabraňují vzniku větší škody na majetku města… Pokud by však strážníci v rámci pochůzky v oblasti Větrník vzniklý menší požár nevyřešili, mohl se snadno rozšířit po okolí, v té době bylo sucho a v blízkosti je les. K požáru pravděpodobně došlo tak, že místní nepřizpůsobiví občané pálili elektroodpad, který kradou z kontejnerů na tento druh odpadu zaměřený. O ekologické stránce věci jejich počínání zde ani nemluvím. S tímto druhem přestupků proti majetku se setkáváme celkem často. I když nelze všechna tato jednání podchytit, jsme ve většině případů úspěšní. Jedná se zejména o osoby s drogovou závislostí a jejich způsob „obživy“. Zloději ale chtějí například i ušetřit za součástky do počítače. Jejich počínání neohrožuje jen ostatní, ale je nebezpečné i pro zloděje samotné. Často se totiž stává, že kontejner přehrabujícího se zloděje v elektroodpadu uvězní. Tak dlouho se naklánějí do kontejneru, až přepadnou dovnitř a nedokážou se sami dostat ven. Ale to je již pak práce pro hasiče….

Tento měsíc byly strážníky provedeny dvě akce zaměřené na přestupky cyklistů.

Cyklisté porušují dopravní předpisy. Jezdí na chodníku, kde to není dovoleno – mimo určité výjimky ze zákona – projíždějí zákazy apod. Byly uloženy pokuty příkazy na místě. I cyklista je řidičem, a tak by se měl podle toho v silničním provozu zachovat. Není možné uvést podrobně všechny informace týkající se cyklistů. Tato problematika však bude náplní přednášek strážníka – preventisty Bc. Václava Svobody na základních školách, tedy pro nejohroženější skupinu cyklistů. Dále plánujeme na téma bezpečnosti a prevence kriminality přednášky i pro dobříšskou veřejnost.

Dne 30. 8. ve 22.30 hodin Policisté ČR společně s hlídkou MP řešili rušení nočního klidu na ubytovně Sluníčko.

Strážníci odchytli volně pobíhajícího psa (31. srpna)

Pes byl nalezen v ulici Březová, majitel psa však v nedohlednu….křížence strážníci odvezli do útulku. Až ve 13 hodin byl vydán majitelce, bytem Na Ovčíně. Bylo zjištěno, že pes nebyl čipován, což je v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou města č. 6/2015 o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů. Po zaplacení pokuty příkazem na místě a poplatek za odchyt, byl pes vydán.

Facebook Comments