Dne 20. února proběhla ve věznici Bytíz velká razie, která byla součástí policejní akce probíhající na Příbramsku a Písecku.

Podílelo se na ní 130 policistů včetně pořádkové jednotky a více než stovka pracovníků vězeňské služby. Jednalo se o rozsáhlou a organizovanou drogovou trestnou činnost. Výsledkem akce je 17 osob omezených na osobní svobodě, z toho pět vězňů, ostatní jsou jejich známí, příbuzní či kamarádi.

Dva hlavní organizátoři z řad vězňů ve věku 41 a 43 let pomocí mobilního telefonu úkolovali ostatní členy skupiny a koordinovali jejich činnost. Osoby na svobodě nelegálně obstarávaly, zasílaly či předávaly návykové látky, a to odsouzeným pracujícím na venkovním pracovišti, kteří je poté skrytě pronášeli do střežených prostor věznice, kde následně získané drogy a léčiva distribuovali mezi ostatní vězně.  Z jejich prodeje pak měli finanční prospěch nebo je měnili za tabák, kávu apod. Během posledních pár měsíců se snažili propašovat do věznice nejméně 1200 tablet léků a také marihuanu. Nezanedbatelnou část návykových látek příslušníci a zaměstnanci věznice odhalili a zadrželi v doručných zásilkách pro odsouzené a při prohlídkách vězňů.

Díky dlouhodobé spolupráci s vězeňskou službou se podařilo danou akci po více než měsíční přípravě zrealizovat. Do věznice přijelo v pondělí sedmdesát policistů 14 vozidly, k dispozici měli šest psů a pomáhali jim i psovodi vězeňské služby. V rámci celé akce byly provedeny čtyři domovní prohlídky a dvě prohlídky jiných prostor, při kterých byla nalezena léčiva, která budou nyní podrobena znaleckému zkoumání. Dále šlo o nález mobilního telefonu, kterým se obvinění domlouvali.

Sedmnáct osob, z toho pět žen, si vyslechlo dne 21. února obvinění ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, dále z přečinu šíření toxikomanie a maření výkonu úředního rozhodnutí, za což stanovuje trestní zákoník až deset let odnětí svobody.

Zdroj: por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

Facebook Comments