Dne 13. června proběhla třetí a největší akce ve věznici Bytíz. Policisté ve spolupráci s vězeňskou službou utnuli další větev pašeráků drog. V tomto případě uvízlo v síti celkem 22 osob ve věku 21 – 63 let, z toho je 12 vězňů a ostatní jsou jejich příbuzní, kamarádi a známí. Navíc šlo nyní kromě léčiv také o pašování pervitinu a marihuany. Při šesti domovních prohlídkách, které se uskutečnily zejména na Příbramsku, nalezli příslušníci policie dokonce varnu, dále léky, konopí a injekční stříkačky.

Pět hlavních organizátorů z řad vězňů úkolovalo ostatní členy skupiny, kdy osoby na svobodě následně nelegálně obstarávaly návykové látky, které pak z větší části předávaly odsouzeným na venkovním pracovišti. Ti je poté skrytě pronášeli, např v tělních dutinách, za zdi vězení. Drogy užili pro vlastní potřebu nebo je distribuovali mezi ostatní vězně, z prodeje měli finanční prospěch nebo je měnili za tabák a kávu. V jednom případě šlo o poštovní zásilku se stovkou tlumících léků, která byla pracovníky věznice zadržena.

Dvaadvacet osob, z toho pět žen, si vyslechlo dne 14. června obvinění ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, z přečinu šíření toxikomanie a maření výkonu úředního rozhodnutí. Za tyto činy stanovuje trestní zákoník až desetiletý pobyt za mřížemi.

Unikátnost těchto tří akcí, které byly zrealizovány v letošním roce v rozmezí dvou měsíců, spočívá v úzké spolupráci Policie ČR a Vězeňské služby ČR, kdy byla využita zákonná oprávnění obou stran, což se ukázalo jako velmi efektivní. Při předchozích dvou zátazích bylo obviněno 17 a 21 lidí. Drogové trestné činnosti, která patří mezi hlavní priority, se budou policisté věnovat i nadále.

zdroj: por. Bc. Monika Schindlová, DiS., tisková mluvčí P ČR Příbram

Facebook Comments