Jak jsme vás již informovali, budovu Kulturního domu ve Staré Huti čekají změny, v první řadě co se majitele týče. Buď si budovu zakoupí od současného majitele obec, nebo bude nabídnuta třetí osobě. Jak dopadlo dotazníkové šetření mezi obyvateli Staré Hutě, chtějí, aby obec zdejší Kulturní dům odkoupila?

Jaká budoucnost čeká Kulturní dům ve Staré Huti? I foto: Šárka Spáčilová

Současný majitel Kulturního domu ve Staré Huti nabídl objekt obci Stará Huť  k odkoupení. V případě jejího nezájmu bude objekt nabídnut k prodeji prostřednictvím realitních kanceláří třetí osobě. Jedná se o investici, která by svou výší zatížila obec na několik let. Jednak samotným pořízením, jednak dalšími nezbytnými investicemi do rekonstrukce objektu a pak provozem. Na druhou stranu má tato budova svůj potenciál a využití.

Protože je obec stále ve fázi vyjednávání s majitelem o případné ceně, nemohou být ani uvedeny jakékoli částky. V rámci toho rozeslala svým občanům anketu, kde se měli vyjádřit, zda souhlasí s koupí, či nikoliv.

Vedení obce Stará Huť je z reakcí obyvatel velice potěšené. Ze 400 rozdaných anketních lístků se vrátilo 153 odpovědí zpět (133 souhlasných a 20 nesouhlasných).  Velice mnoho kladných reakcí bylo ve smyslu zachování prostoru pro kulturu, určité hrdosti na stavbu postavenou svépomocí, zachování vlivu na využití budovy. Negativní reakce ve většině případů poukazovala na ekonomickou stránku věci.

Zastupitelé si uvědomují náročnost rozhodování a anketou si chtěli rozšířit své obzory o úhel pohledu zdejších obyvatel.

Pohled vedení obce: Pro a proti obou variant

Kultura v takovém rozměru není asi nikdy výdělečná a není možné očekávat návratnost nákladů na pořízení a rekonstrukci budovy. Částečně by zřejmě bylo možné získat finance z dotací. Otázkou je, co si pod pojmem „kultura“ kdo představí. Třeba amatérské divadlo rozhodně není kdovíjaká výdělečná činnost.

Podíváme-li se na problematiku i z jiné stránky, pak se nabízí jiná otázka k zamyšlení: je skutečně ve Staré Huti takový zájem o kulturu, ať už se jedná o amatérské divadlo, výstavy, knihovnu a další? Stejné osoby navštěvující tyto akce, které účinkující připravují zpravidla ve svém volném čase bez nároku na cokoli. Je pravděpodobné, že většina z nich tvoří i účastníky ankety.

S případnou investicí do Kulturního domu je podstatné i zjištění, jaké pořady a aktivity by byly atraktivní pro širokou veřejnost tak, aby byl dům skutečným přínosem pro huťské občany. Obec ocení návrhy i v tomto směru.

Facebook Comments