V minulém týdnu 4. dubna poslanci přehlasovali veto prezidenta České republiky Miloše Zemana. Co to konkrétně znamená pro nám blízkou Chráněnou krajinnou oblast Brdy? Na to jsme se zeptali vedoucího Správy CHKO Brdy Bohumila Fišera.

CHKO Brdy I foto: Šárka Spáčilová

Co pro CHKO Brdy znamená, že byl zákon odhlasován?

Především je to dobrá zpráva o schválení rozumné ochrany národních parků v České republice. Pro území CHKO Brdy se zpřehledňuje rozhodování v ochraně přírody a krajiny.  Narovnává rozdělení kompetencí orgánu ochrany přírody na území Brd mezi Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správu CHKO Brdy.

Co se změní a od kdy bude změna platit?

Narovnává se dosavadní rozdělení kompetencí orgánu ochrany přírody na území CHKO Brdy mezi Ministerstvo životního prostředí (v rámci ODOS – objektu důležitého pro obranu státu, zjednodušeně bývalý VÚ Brdy) a AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správu CHKO Brdy (zbytek území). Od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení novely (zveřejnění ve Sbírce zákonů), tj. pokud bude novela zveřejněna do konce dubna, pak od 1. 6. 2017, je orgánem ochrany přírody obdobně jako v ostatních CHKO v ČR, Správa CHKO.

Změní se něco v organizaci správy CHKO Brdy?

Ne, připravovali jsme odborné podklady pro rozhodování MŽP již nyní. Na jedné straně se zjednoduší komunikace, na straně druhé budeme mít za rozhodování odpovědnost.

Co se změní pro návštěvníky?

Běžný návštěvník tuto změnu pravděpodobně vůbec nezaregistruje. Změnu pocítí všichni ti, kdo budou potřebovat nějaké rozhodnutí nebo závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Žádosti bude konzultovat, přijímat a vyřizovat jeden orgán ochrany přírody, který navíc neúřaduje v Praze, ale v místě.

Bude zřízena dobrovolná stráž?

Na vznik dobrovolné stráže měla novela dopad pouze v tom, že by ji musely zřizovat dva orgány ochrany přírody a teď to bude pouze Správa CHKO Brdy. Počítám, že do konce roku 2017 uvedeme první doporučené zájemce do prvního stupně čekatele.

Co plánujete do budoucna?

Změnu legislativy, aby bylo umožněno použití řízeného vypalování jako standardního nástroje péče o přírodu a krajinu a zároveň prostředku ke snížení množství hořlavé biomasy jako prevence před vznikem živelných rozsáhlých požárů.

Facebook Comments