Na Mírovém náměstí byl při hloubkových výkopových pracích objeven archeologický nález nesmírné hodnoty. Odborníci z příbramského a z Národního muzea odhadli jeho stáří na 600 až 900 let před Kristem. Vzhledem k umístění města Dobříše na Zlaté stezce a jeho okolní bohaté historii nejsou archeologické nálezy žádnou vzácností, ale tento odborníky vpravdě ohromil.

Oprava Mírového náměstí přinesla nečekané objevy I foto: DeePee

Při plánovaných rekonstrukčních pracích se nepočítalo s nějakým nálezem, protože Mírové náměstí bylo opravováno již několikrát. Při výkopových pracích však museli dělníci pod úroveň předchozích rekonstrukcí Mírového náměstí, a to i historických. Neobvyklý nález balíčku bronzových a zřejmě i zlatých jehlic byl ohlášen archeologovi pověřenému dozorem nad stavbou. Díky dalšímu průzkumu se přišlo na to, že se jedná o rozsáhlý areál, pravděpodobně lidu popelnicových polí. Odborníci díky moderní technice zjistili, že se pod náměstím ukrývá rozsáhlá a hustá výstavba, navíc s neobvyklými půdorysy.

V této chvíli je nález zakonzervován a probíhají přípravy na rozsáhlý průzkum a vykopávky. Odkryta bude zřejmě jejich velká část zasahující většinu Mírového náměstí, provoz na něm bude omezen a dočasně (pravděpodobně) přesměrován přes jiné části města.

Začátek vykopávek je předběžně plánován od 1. května. Více informací bude dostupných po jednání se Středočeským krajem, kterému patří část komunikace, pod kterou byl nález učiněn. Celé vykopávky podle rozsahu historického sídliště mohou trvat rok až dva, záleží na velikosti naleziště a jeho hodnotě. Přesnější odhad nám zatím nemohli pracovníci muzea poskytnout.

Facebook Comments